voor wie


Voor docenten

VO

De Complete Les is een product dat geschikt is voor
docenten in het voortgezet onderwijs. Van basisberoeps-
gerichte leerweg (bb) tot voorbereidend wetenschap-
pelijk onderwijs (vwo) en gymnasium en van klas 1 tot
en met klas 6.

MBO en HBO

Maar ook op middelbare beroepsonderwijs scholen (mbo)
en hogere beroepsonderwijs scholen (hbo) is De Complete
Les goed inzetbaar. Iedere docent die behoefte heeft
aan structuur in zijn les en het belangrijk vindt om de
eigenschappen van een goede les tot zijn recht te laten
komen, kan gebruik maken van De Complete Les.

Rust

Voor docenten in opleiding en beginnende docenten
is de app een prachtig middel om rust te creëren in een les.
De structuur wordt aangegeven en de docent kan zich richten
op de andere aspecten die in een les aan de orde komen.
Maar ook ervaren docenten kunnen goed gebruik maken
van De Complete Les zonder hun vrijheid te verliezen. Dat
is de kracht van De Complete Les, structuur zonder verlies
van autonomie.