professionalisering

– Het bieden van structuur in een les.
– Het toepassen van de verschillende rollen die een docent tijdens een les heeft.
– Het toepassen van het volledige instructiemodel.
– Het eenvoudig toepassen van verschillende activerende werkvormen in een les.
– Het simpel managen van groepswerk en groepsindelingen.
– Het differentiëren binnen homogene en heterogene klassen, binnen instructie, leerstof en leerstijlen.

Hierboven een greep van zaken die een docent moet beheersen en kunnen toepassen. Veel docenten zijn bekwaam, al dan niet bewust. De Complete Les helpt docenten om bewust bekwaam te worden en ook om stappen te maken in hun professionele ontwikkeling. Zo kan een docent op een erg eenvoudige manier zijn arsenaal aan activerende werkvormen uitbreiden en kan hij eenvoudig differentiatie aanbieden op de gebieden van homogene en/of heterogene klassen, instructiegevoelige en instructie-onafhankelijke leerlingen, het aanbod van leerstof en het aanbod van verschillende leervoorkeuren van een leerling.

Met De Complete Les als hulpmiddel kan een docent krachtig onderwijs bieden. Het pedagogisch didactisch handelen kan zich zo sterk ontwikkelen. Dit geldt voor zowel beginnende als ervaren docenten.

Alle bovenstaande zaken uit het rijtje worden in De Complete Les op een natuurlijke manier aangeboden en ondersteunen de docent in zijn lesgeven. De docent hoeft er zelf niet meer steeds aan te denken. De Complete Les biedt de onderdelen aan en de docent kan er gebruik van maken.

Terug