maatwerk

Maatwerk

Verscheidene pagina’s achter de ‘knoppen’ kan de docent naar eigen wens veranderen.
De homepage is in principe vaststaand, maar Onderwijs Ontwikkeling Noord Nederland
wil graag maatwerk bieden. Als een school specifieke wensen heeft, is overleg over een
aanpassing mogelijk.