lesstructuur

screenshot dcl website gebruikersscherm 3Lesstructuur

De Complete Les is een applicatie die docenten helpt structuur te geven aan een les.
Zowel beginnende als ervaren docenten kunnen veel baat hebben bij deze app, die een leidraad vormt om een complete les te kunnen geven.

Op basis van de rollen van de leraar, de Piramide van Slooter (met medewerking van Broesder en Van Lier), het volledige instructiemodel en de activerende didactiek heeft Onderwijs Ontwikkeling Noord Nederland een product ontwikkeld dat voldoet aan de eisen van een complete les. Alle onderdelen van een complete les zijn verwerkt en leiden de docent en de klas door een les heen. De kwaliteit van de les wordt verhoogd doordat de docent bewuster stil staat bij de onderdelen die een les behoort te hebben. Zo worden de lesdoelen en de evaluatie niet meer vergeten. Twee onderdelen die nogal eens worden overgeslagen door docenten. Op het digitale scherm kan de docent eenvoudig het volgende onderdeel van de les aangeven.

img_1409Daarnaast zijn er op het scherm nog meer mogelijkheden te gebruiken die met een simpele ‘touch’ zijn te activeren. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere een generator die snel groepjes kan maken, toetsregels en bijvoorbeeld een stopwatch. Maar ook differentiatie, groepswerk  en verschillende soorten werkvormen uit de activerende didactiek zijn verwerkt in deze applicatie en ook deze zijn met één aanraking te activeren.

Kortom dit is een applicatie die een lesstructuur aanbiedt met daarbij nog een verscheidenheid aan andere handige gereedschappen die vaak in een les gebruikt worden.