inspectieproof

Niet de doelstelling maar wel een hele prettige bijkomstigheid is dat De Complete Les de docent in staat stelt om inspectieproof les te kunnen geven. De onderdelen waar een les volgens de inspectie aan moet voldoen  zijn geïntegreerd in De Complete Les. Ze worden tijdens de les duidelijk aangegeven en geven de docent steun om een complete les te kunnen geven. De rollen van de docent, het volledige instructiemodel, differentiatie en activerende werkvormen, het wordt allemaal op een digitaal presenteerbordje aangeleverd.

In de opstartfase van De Complete Les heeft er inspectiebezoek plaatsgevonden op de school van de ontwikkelaars. De inspecteur was zeer te spreken over de les waarin De Complete Les werd gebruikt en gaf een uitstekende beoordeling. In de tijd erna is De Complete Les verder ontwikkeld en nog beter geworden.

Laat de inspectie maar komen. Met De Complete Les komt een docent goed beslagen ten ijs.

Terug