inspectie

Inspectie

In de opstartfase heeft de onderwijsinspectie al kennis gemaakt met De Complete Les.
Door middel van lesbezoeken is gezien hoe De Complete Les in de praktijk werkt. De
reactie van de inspecteur was zeer positief. De les werd als ‘uitstekend’ beoordeeld.
Alle onderdelen die een les moet hebben, kwamen aan bod.