Informatie

Direct licentie aanvragen? Mail naar info@oonn.nl
Kennismakingslicentie: €15,-
Jaarlicentie: €85,-
Studentenjaarlicentie: €25,-
(Prijzen zijn exclusief btw. Veel VO docenten betalen de licentie uit hun persoonlijk
scholingsbudget van jaarlijks €600. Voor PO is dit €500,- )

Lesstructuur
De Complete Les is een applicatie die  docenten helpt structuur te geven aan een les.
Zowel beginnende als ervaren docenten kunnen veel baat hebben bij deze app, die een
leidraad vormt om een complete les te kunnen geven.

Op basis van de zes rollen van de leraar, de Piramide van Slooter (met medewerking van Broesder en Van Lier) dat een stappenplan kent naar excellent docentschap, het volledige instructiemodel en de activerende didactiek  heeft Onderwijs Ontwikkeling Noord Nederland een product ontwikkeld dat voldoet aan de eisen van een complete les. Alle onderdelen van een complete les zijn
verwerkt en leiden de docent en de klas door een les heen.

                               De kwaliteit van de les wordt verhoogd doordat de docent bewuster stil staat bij de
onderdelen die een les behoort te hebben. Zo worden de lesdoelen en de evaluatie niet
meer vergeten. Twee onderdelen die nogal eens worden overgeslagen door docenten.
Op het digitale scherm kan de docent eenvoudig het volgende onderdeel van de les
aangeven.

Daarnaast zijn er op het scherm nog meer mogelijkheden te gebruiken die met een
simpele ‘touch’ zijn te activeren. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere een
generator die snel groepjes kan maken, toetsregels en bijvoorbeeld een stopwatch.
Maar ook verschillende soorten werkvormen uit de activerende didactiek zijn verwerkt
in deze applicatie en ook deze zijn met één aanraking te activeren.

Kortom deze applicatie biedt een lesstructuur aan met daarbij nog een verscheidenheid
aan andere handige gereedschappen die vaak in een les gebruikt worden.

 

Activerende didactiek

In de applicatie De Complete Les is ook aandacht besteed aan groepswerk en activerende
werkvormen. Met een simpele aanraking van de knop komen de meest gebruikte werkvormen
in beeld met een korte uitleg. Op deze manier zijn ze direct toe te passen in de les.

Differentiatie

Met De Complete Les kan eenvoudig worden gedifferentieerd. Op één scherm
kan voor verschillende groepen worden aangegeven wat ze in de les moeten doen. Zo kan
er gedifferentieerd worden tussen bijvoorbeeld havo en vwo, maar ook in een homogene
klas kan er zo verschil gemaakt worden tussen instructie-onafhankelijke leerlingen en
instructiegevoelige leerlingen.
Voor leerlingen die snel door de stof gaan zijn er ook nog meerdere mogelijkheden om via
het onderdeel ‘next level’ met meer uitdagende lesstof aan de slag te gaan.


Gebruiksgemak

De Complete Les is gemaakt om eenvoudig te kunnen worden gebruikt binnen een les.
Overzichtelijkheid en eenvoud zijn hierbij belangrijke begrippen. Dit geldt voor het
gebruik tijdens de les, maar ook bij het aanpassen aan speciale wensen. Docenten
kunnen eenvoudig pagina’s aanpassen aan eigen behoeften. Tekst en afbeelding wijzigen
kan, maar hoeft niet. De Complete Les is klaar voor gebruik, maar wie wat extra’s wil
kan zelf veel aanpassen.


Opslaan van lessen

Een aantal lessen van te voren alvast klaar zetten of goede lessen bewaren voor volgend
jaar. Alle aanpassingen die gedaan zijn in de app kunnen ook worden opgeslagen. Ingevulde
lesdoelen en het programma voor ‘deze les’ kan klaargezet worden voor morgen, volgende
week en het hele jaar.
Met het opslaan van de lessen kan de docent zijn lessen volgend schooljaar met een paar
simpele muisklikken weer op het digibord hebben staan.

Een grote werkdrukverlager voor de docent.


Vrijheid

Vrijheid is een belangrijk begrip bij docenten. Zij willen niet in een keurslijf gedwongen
worden met een bepaald onderwijshulpmiddel. De Complete Les geeft die vrijheid. Het
geeft de structuur van lesonderdelen aan, maar zegt niets over hoe een docent de les
vakinhoudelijk moet geven. In de app kan de docent helemaal zelf aangeven wat er die
les gaat  gebeuren.


Maatwerk

Verscheidene pagina’s achter de ‘knoppen’ kan de docent naar eigen wens veranderen.
De homepage is in principe vaststaand, maar Onderwijs Ontwikkeling Noord Nederland
wil graag maatwerk bieden. Als een school specifieke wensen heeft, is overleg over een
aanpassing altijd mogelijk.


Inspectie

In de opstartfase heeft de onderwijsinspectie al kennis gemaakt met De Complete Les.
Door middel van lesbezoeken is gezien hoe De Complete Les in de praktijk werkt. De
reactie van de inspecteur was zeer positief. Alle onderdelen die een les moet hebben,
kwamen aan bod.


Belangstelling?

Als u belangstelling heeft voor ons product, kunt u contact met ons opnemen via de
mogelijkheden op deze website. Bij het implementeren van De Complete Les binnen
een team krijgt u een training van ons aangeboden. Hierin geven wij uitleg over de
werking van De Complete Les in de praktijk en zullen docenten zelf aan de slag gaan
met De Complete Les. Deze bijeenkomst zal ongeveer twee uur duren.
Met de licenties die uw school aanschaft kunnen de docenten altijd inloggen op De
Complete Les en op ieder digitaal scherm in de school of thuis aan de slag gaan.


Kennismakingslicentie

Een kennismakingslicentie kost €15,00 (ex btw) voor twee maanden. Hiermee kunt u
De Complete Les testen met alle functies die het programma heeft. Vraag de kennismakings
licentie aan via info@oonn.nl.

Vermeld daarbij uw schoolemailadres en uw schoolgegevens (naam school en adres).