gebruiksgemak

De Complete Les is eenvoudig in het gebruik en daar is bewust aandacht aan besteed.
Ieder onderdeel van een les wordt duidelijk aangegeven en op deze manier maakt het programma zijn naam als digitale assistent waar. Het ondersteunt de docent in het lesgeven. Lesonderdelen, werkvormen en klassenregels worden aangeboden en met een ‘touch’ geactiveerd.

De docent blijft bepalen wat en op welke manier de lesstof wordt behandeld en aangeboden en behoudt daardoor zijn vrijheid.┬áDe Complete Les is dan ook geen methode maar een hulpmiddel om lessen structuur te bieden en de onderdelen die een les behoort te hebben aan bod te laten komen. Daarnaast biedt het ‘tools’ die helpen een les gemakkelijker te laten verlopen.

Gebruiksgemak, vrijheid en ondersteuning bij het lesgeven dat biedt De Complete Les.

Terug