differentiatie

Differentiatie

Met De Complete Les kan eenvoudig worden gedifferentieerd. Op één scherm
kan voor verschillende groepen worden aangegeven wat ze in de les moeten doen. Zo kan
er gedifferentieerd worden tussen bijvoorbeeld havo en vwo, maar ook in een homogene
klas kan er zo verschil gemaakt worden tussen instructie-onafhankelijke leerlingen en
instructiegevoelige leerlingen.
Voor leerlingen die snel door de stof gaan zijn er ook nog meerdere mogelijkheden om via
het onderdeel ‘next level’ met meer uitdagende lesstof aan de slag te gaan. Hier kan onder andere gedifferentieerd worden in leervoorkeuren, leerstijlen en tempo.