beschrijving

screenshot-dcl-website-gebruikersschermDe Complete Les

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen behoefte hebben aan structuur en samenhang tussen de verschillende vakken. De applicatie De Complete Les biedt houvast voor zowel u als uw leerlingen. De aangeboden lesstructuur helpt u om alle aspecten van een les aan bod te laten komen. De vormgeving van het programma heeft kenmerken van de vijf rollen van de docent, de didactiek van de volledige instructie en de didactiek van de activerende werkvormen.

U blijft echter zelf bepalen op welke manier de lesstof wordt aangeboden en behoudt de volledige regie. Structuur, vrijheid en gebruiksgemak zijn de belangrijkste pijlers waarop deze app is gebouwd.
Naast een leidraad voor de les biedt De Complete Les essentiële tools
waarvan tijdens de lessen gebruik gemaakt kan worden. De app leent zich
uitstekend voor het maken van lessen op maat. Het toepassen van
differentiatie en het gebruik maken van activerende werkvormen zijn
in het programma geïntegreerd. Ook zijn de indicatoren van de
onderwijsinspectie meegenomen in de app.

Het ontwerp voor deze applicatie werd door het Lauwers College als beste
innovatieve ontwikkeling op onderwijsgebied met een prijs beloond.